Witaj na moim blogu matematycznym!

Tutaj będę dzielić się moimi spostrzeżeniami na temat matematyki.

Teoria liczb

Kiedy \(a \ne 0\), istnieją dwa rozwiązania równania \(ax^2 + bx + c = 0\), które są dane przez

\[x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.\]

Algebra liniowa

Macierz \((a_{ij})\) jest symetryczna, jeśli dla każdego \(i\) i \(j\) mamy \(a_{ij} = a_{ji}\).

Macierz Pauliego

$$ \sigma_x= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0\\ \end{pmatrix} \qquad \sigma_y= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0\\ \end{pmatrix} \qquad \sigma_z= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1\\ \end{pmatrix} $$